ศูนย์รวมงานปั่น

ศูนย์รวมงานปั่น

งานปั่นฟรี

วันที่ จังหวัด ชื่องาน สถานที่ ภาค
9 เม.ย.เชียงใหม่เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ตอน Family Bike Rallyลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ภาคเหนือ
14 พ.ค.เชียงใหม่เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ตอน ปั่นไปทั่ว ทัวร์ชุมชนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ภาคเหนือ

งานปั่นที่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ จังหวัด ชื่องาน สถานที่ ภาค
2 เม.ย.บุรีรัมย์ปั่นวัดใจทางสายไหมใจเกินร้อย ครั้งที่ 2ภาคอีสาน
9 เม.ย.เชียงใหม่เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ตอน Family Bike Rallyลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ภาคเหนือ
14 พ.ค.เชียงใหม่เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ตอน ปั่นไปทั่ว ทัวร์ชุมชนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ภาคเหนือ