ศูนย์รวมงานปั่น

ศูนย์รวมงานปั่น

งานปั่นฟรี

วันที่ จังหวัด ชื่องาน สถานที่ ภาค
26 ก.พ.เชียงใหม่เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ตอน ปั่น-ไป-ปัน สุขน้ำใจลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ภาคเหนือ
5 มี.ค.ลำพูนปั่นล้อให้หมุน ปันบุญให้สังคม ครั้งที่ 3ห้างแจ่มฟ้าช้อบปิ้งมอลล์ภาคเหนือ
19 มี.ค.เชียงใหม่เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ตอน ปั่นพิชิต 3 ส. คือ สวน เส้นทาง สนาม ดีต่อกาย ดีต่อใจลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ภาคเหนือ
9 เม.ย.เชียงใหม่เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ตอน Family Bike Rallyลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ภาคเหนือ
14 พ.ค.เชียงใหม่เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ตอน ปั่นไปทั่ว ทัวร์ชุมชนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ภาคเหนือ

งานปั่นที่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ จังหวัด ชื่องาน สถานที่ ภาค
25 ก.พ.เชียงใหม่ไต่ดอย ซอยถี่ ขี้แฮ๊จุ้มพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ภาคเหนือ
26 ก.พ.เชียงใหม่เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ตอน ปั่น-ไป-ปัน สุขน้ำใจลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ภาคเหนือ
26 ก.พ.พะเยาภูอานม้า ใจเกินร้อยสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวางภาคเหนือ
26 ก.พ.เชียงรายขุนลาว-ห้วยน้ำกืน เสืองภูเขา ครั้งที่ 2ลานอุทยานเห่งชาติขุนแจ (ดอยนางแก้ว)ภาคเหนือ
5 มี.ค.ลำพูนปั่นล้อให้หมุน ปันบุญให้สังคม ครั้งที่ 3ห้างแจ่มฟ้าช้อบปิ้งมอลล์ภาคเหนือ
5 มี.ค.อยุธยาปั่นคนละคัน ร่วมกันคนละนิด เพื่อนูรุ้ลเอี๊ยะฮ์ซานลานมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะฮ์ซานภาคกลาง
10 มี.ค.จันทบุรีจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 3 ประจำปี 2560ที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อนภาคตะวันออก
11 มี.ค.ราชบุรีGQ Get Fit 2017 : ปั่น กัน ใหญ่โรงแรมโบทานิกา เขาใหญ่ภาคใต้
12 มี.ค.เชียงรายจักรยานการกุศลทหารผ่านศึกเชียงราย ครั้งที่ 1/60เทศบาลตำบลแม่ยาวภาคเหนือ
12 มี.ค.เชียงรายทหารผ่านศึกเชียงราย ครั้งที่ 1เทศบาลตำบลแม่ยาวภาคเหนือ
19 มี.ค.เชียงใหม่เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ตอน ปั่นพิชิต 3 ส. คือ สวน เส้นทาง สนาม ดีต่อกาย ดีต่อใจลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ภาคเหนือ
26 มี.ค.อ่างทองอ่างทองเปิดเมืองปั่น ปั่นสุขใจในอ่างทองอ.บ.จ.อ่างทองภาคกลาง
2 เม.ย.บุรีรัมย์ปั่นวัดใจทางสายไหมใจเกินร้อย ครั้งที่ 2ภาคอีสาน
9 เม.ย.เชียงใหม่เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ตอน Family Bike Rallyลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ภาคเหนือ
14 พ.ค.เชียงใหม่เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ตอน ปั่นไปทั่ว ทัวร์ชุมชนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ภาคเหนือ